Cân phân tích, cân điện tử các loại LH:0988 231 797

Mã sản phẩm:
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhãn hiệu sản phẩm:
Giá: - VND
Số lượng tối thiểu: Chiếc
Khả năng cung cấp: Chiếc/Ngày
Thời gian giao hàng:
Mô tả ngắn gọn: Cân phân tích, cân điện tử

Cân phân tích, cân điện tử các loại

Xuất xứ: Nhật Bản, Trung Quốc,...

T25.090 "Cân phân tích 210g x 0,0001-Ohaus

 Model: PA214" TQT25.091 "Cân phân tích 210g x 0,001-OHAUS.
 
Model: PA213" TQ
 
T25.092 "Cân phân tích 410g x 0,001-OHAUS.
Model: PA413" TQ
 
T25.095 "Cân phân tích  300g x 0,001-Shinko
Model: DJ300S" Nhật
 
T25.098 "Cân phân tích  600g x 0,001-Shinko
Model: DJ600S" Nhật
 
T25.038 Cân điện tử 600g x 0,01 TQ
 
T25.039 Cân điện tử 600g x 0,01  Ohaus Model: TAJ 602 TQ
 
T25.043 "Cân điện tử 2000g x 0,01-Shinko
Model:SJ2200CE" Nhật
 
T25.044 "Cân kỹ thuật 2100g x 0,01-Ohaus
Model: PA 2102" TQ
 
T25.048 "Cân điện tử 4000g x 0,01-Shinko
Model: SJ4200CE" Nhật
 
T25.049 "Cân kỹ thuật 4100g x 0,01-Ohaus
Model: PA 4102" TQ
 
T25.056 "Cân điện tử 6000g x 0,01-Shinko
Model: SJ6200CE" Nhật
 
T25.055 "Cân điện tử 6kg x 0.1g  - OHAUS 
Khả năng năng : 6kg ± 0.1g 
Kích thước điã cân : 294mm x 226mm  
Tính năng : cân , đếm , trừ bì 
Nguồn điện : 220V , Adaptor " TQ
 
T25.058 Cân điện tử 10kg x 0,1 TQ
 
T25.059 "Cân điện tử 15kg x 0.5g - OHAUS 
Khả năng năng : 15kg ± 0.5g 
Kích thước điã cân : 294mm x 226mm  
Tính năng : cân , đếm , trừ bì 
Nguồn điện : 220V , Adaptor 
* Ko có tính năng trên và dưới tải như cân BC
" TQ
 
T25.062 Cân điện tử 20kg x 1g TQ
 
T25.064 "Cân điện tử 30kg x1g - OHAUS;   
Khả năng năng : 30kg ± 1g 
Kích thước điã cân : 294mm x 226mm  
Tính năng : cân , đếm , trừ bì 
Nguồn điện : 220V , Adaptor " TQ
 
T25.066 Cân bàn 60kg x 5g TQ
 
T25.067 "Cân bàn điện tử 60kg x5g - OHAUS;
Khả năng cân : 60kg x 10g 
Kích thước bàn cân : 30.5cm x 35.5cm 
( bàn nhập nguyên kiện Ohaus )
Tính năng : Cân , đếm , trừ bì 
Cổng giao tiếp : RS232
Nguồn điện : 220V , AC " TQ
 
T25.069 "Cân bàn điện tử 100kg x10g - OHAUS 
Model: T23P
Khả năng cân: 100kg±10g
Kích thước bàn cân: 40cmx50cm
(Bàn nhập khẩu nguyên kiện)
Tính năng: cân, đếm, trừ bì
Cổng giao tiếp: RS232
Nguồn điện: 220V, Adaptor" TQ
 
T25.070 Cân bàn 150kg x 10g TQ
 
T25.071 "Cân bàn điện tử 150kg x20g - OHAUS 
Model:D23P150EL" TQ

Các sản phẩm cùng thể loại - Cân phân tích, cân điện tử các loại LH:0988 231 797

Chat với gian hàng
;